Oda Marie Bjørvik var studentpraktikant på den norske ambassaden i Kathmandu høsten 2014. 
Photo: Helga Rognstad.Oda Marie Bjørvik var studentpraktikant på den norske ambassaden i Kathmandu høsten 2014. Photo: Helga Rognstad

Livet som praktikant i Kathmandu

09.12.2014 // Som praktikant i Kathmandu får man varierte og selvstendige arbeidsoppgaver i et spennende land i demokratisk og økonomisk utvikling.

Hvert halvår tar ambassaden i Kathmandu inn en-to studentpraktikanter (trainees). Praktikantoppholdets formål er å gi norske studenter et innblikk i utenrikstjenesten arbeid. Et praktikantopphold i Kathmandu gir en unik mulighet til å lære om nepalsk kultur, politikk og utvikling. Ambassaden i Kathmandu jobber spesielt med sektorene utdanning, fornybar energi og godt styresett, i tillegg til likestilling, klima, anti-korrupsjon og menneskerettigheter.

Fokusområde

Som praktikant ved ambassaden vil man arbeide med et hovedfokus relatert til et av ambassadens satsingsområder. Dette arbeidet vil gi praktikanten dybdekunnskap om et sentralt tema innen samarbeidet mellom Norge og Nepal, under faglig veiledning av en av ambassadens diplomater. Oda som jobbet hovedsakelig med godt styresett, gjennomførte et kartleggingsprosjekt av styresettsektoren i Nepal der formålet var å finne ut hvilke givere som er aktive innenfor hvilke tematiske områder.

– Det har vært spennende å se hvordan andre aktører jobber med godt styresett. Det setter vårt arbeid i perspektiv. Jeg har lært mye om godt styresett generelt, men også om hvordan bistand fungerer i Nepal, sier Oda.

Varierte oppgaver

I tillegg til å jobbe selvstendig med egne oppgaver involveres praktikantene i det daglige arbeidet på ambassaden. Det innebærer alt fra å skrive møtereferater, oppdatere hjemmeside og sosiale medier, forberede offisielle besøk til Nepal, saksbehandling tilknyttet ambassadens bistandsportefølje, bistå med å arrangere møter og seminarer i ambassadens regi.

– Å ha sett hvordan en norsk utenriksstasjon fungerer tror jeg vil være en verdifull erfaring for videre studier og arbeidsliv, sier Oda.

By med mange muligheter

Etter arbeidstid er det også mye spennende å finne på i Kathmandu. Byen har et stort internasjonalt miljø, og det er lett å komme i kontakt med både nepalesere og «ex-pats». Flere andre lands ambassader har også praktikanter. Kultur og fritidstilbudet er mangfoldig og man kan være med på aktiviteter som klatring, yoga, offroadsykling, dans, fotoklubb, futsal, matlagingskurs, ulike turgrupper eller språkkurs. Det er ofte livemusikk på byens mange restauranter, og det er et aktivt jazzmiljø blant både unge og etablerte musikere.

 

Oda Marie Bjørvik var studentpraktikant på den norske ambassaden i Kathmandu høsten 2014.                

Les mer om Utenriksdepartementets studentparktikantordning her.


Bookmark and Share