Beredskap: Hva kan du selv gjøre?

Sist oppdatert: 20.09.2013 // Det er viktig at firmaer, organisasjoner og den enkelte har et bevisst forhold til hva beredskap er. Her er ambassadens anbefalinger til hva du selv kan og bør gjøre for å øke din egen og dine nærmestes sikkerhet når du oppholder deg i Nepal.

Grunnregler for den enkelte
• registrer deg og din familie på www.reiseregistrering.no
• les relevant informasjon på nettsidene til ambassaden
• ta ansvar for egen beredskap
• eget hjem er som regel det sikreste oppholdssted
• i tilfelle krise kontakt ambassaden pr e-post, telefon eller faks
• følg lokale myndigheters anvisninger (politi, redningsmannskaper, militære)
• ta kontakt med andre kjente, nordmenn og nordiske borgere
• ta kontakt med familie, venner og arbeidsgiver i Norge eller i andre land
• dersom kontakt med ambassaden ikke er mulig, oppsøk ett av de oppgitte samlingsstedene i den nordiske beredskapsplanen

I din egen bolig
Ambassaden tilrår at fast bosatte i Nepal sørger for å være selvforsynte med mat og drikke i en uke, og har evne til å medbringe nødvendig utstyr og livsmidler for minimum to dager i tilfelle evakuering.

I boligen bør man ha:
• matvarer med lang holdbarhet (ris, brød, pasta, hermetikk, etc.)
• drikkevann i størst mulig mengde (vannbeholdere, flasker)
• stearinlys, fyrstikker, lommelykt (med ekstra batterier)
• batteridrevet kortbølgeradio som kan ta inn for eksempel BBC World Service
• foreskrevne medisiner, førstehjelpsutstyr, reservebriller
• brannslokningsapparat
• alternativ varmekilde for matlaging (gassgrill, primus, spritapparat)
• sikkert oppbevaringssted for pass, vaksinasjonsattest, kontanter o.a.
• mobiltelefon
• større beløp av lokal valuta og US dollars
• kopier av reisedokumenter, pass, ID-kort

Bilen bør holdes i god kjørbar stand med:
• full bensintank, reserve motorolje, godt batteri,
• reservedekk i god stand og med kontrollert lufttrykk
• nødvendig verktøy
• kart, alle bilpapirer, førerkort
• norsk flagg

Når en krisesituasjon oppstår
Skulle en krisesituasjon oppstå gjelder følgende anbefalinger:
• Hold familien samlet
Ta kontakt med andre kjente
• Hold sammen og fordel oppgaver
• Ikke slutt deg til større ansamlinger av skuelystne
• Få evt. skadede til sykehus
• Bevar roen
• Vær positiv og ta ansvar
• Søk informasjon gjennom ambassade, arbeidsgiver, lokale myndigheter, media
• Tenke videre forholdsregler og mulige transportveier til utpekt samlingsplass
• Fyll opp badekar og bøtter med vann
• Vær forberedt på evakuering

Samlingssteder i Kathmandu og Lalitpur
Det finnes flere steder i Kathmandu og Lalitpur som er utnevnt som samlingssted for norske og nordiske borgere – se kart og anvisninger i felles nordisk beredskapsplan. Det er også utnevnt frivillige koordinatorer som vil assistere de nordiske ambassaden. Navn og kontaktinformasjon til disse er oppgitt i beredskapsplanen og de har som oppgave:
• Være ambassadenes og berørte nordiske borgeres kontaktpunkt
• Holde berørte informert om nordiske myndigheters tiltak
• Holde ambassadene informert om den aktuelle situasjonen og tilstanden til berørte nordiske borgere
• Være kontaktledd i forbindelse med evakuering

Ved evakuering
I tilfelle evakuering medbringes:
• mat og drikke for minimum to dager
• kontanter, pass, forsikringspapirer, ID kort, evt. reisedokumenter
• varme klær, ekstra skift klær, regntøy
• sovepose og liggeunderlag
• nødvendige toalettsaker og artikler for personlig hygiene (våtservietter, toalettpapir, bleier for små barn)
• et lite antall papptallerken, plastkrus, et lite antall plastposer, lommekniv
• foreskrevne medisiner, enkelt førstehjelpsutstyr
• skriveblokk og penn/blyant
• bærbar PC, evt. kortbølgeradio
• mobiltelefon, evt. fotoapparat
• andre verdisaker (som tar liten plass)

Ved evakuering vil det normalt bli innført begrensninger på reisegods, vekt og antall kolli for hver person.
Ambassaden kan kun tilrå evakuering av norske borgere. De som velger å bli værende igjen, gjør dette på eget ansvar. Ambassaden vil, om evakuering blir besluttet, søke å kontakte samtlige norske statsborgere som er registrerte for å gi instruksjoner om reisemåte, tid og sted for samling. Det er derfor viktig at alle norske borgere til enhver tid har registrert oppdaterte opplysninger om adresse, telefon, e-post adresser, og familiemedlemmer på www.reiseregistrering.no
Transport- og oppholdsutgifter m.v. som påløper ved hjemsendelse/evakuering av personer som er i utlandet i privat tjenesteoppdrag eller på ferie, vil i siste instans måtte dekkes av den evakuerte selv og/eller vedkommende arbeidsgiver / turarrangør / transportselskap / forsikringsselskap. Det kan imidlertid være naturlig og nødvendig at utenrikstjenesten legger ut/forskutterer utgiftene også i slike tilfelle, men da under den uttrykkelige forutsetning av at utgiftene senere vil bli refundert.

Se også informasjon om felles nordisk beredskapsplan, og les mer om anbefalinger ved naturkatastrofer/ jordskjelv.

 


Bookmark and Share