Beredskapsplan

Sist oppdatert: 07.01.2013 // I samarbeid med den danske og finske ambassaden er det utarbeidet en felles nordisk beredskapsplan for danske, svenske, islandske, finske og norske borgere som oppholder seg i Nepal.

Ambassaden i Kathmandu har et ansvar for norske statsborgere som oppholder seg i Nepal. I samarbeid med den danske og finske ambassaden er det utarbeidet en felles nordisk beredskapsplan for danske, svenske, islandske, finske og norske borgere som oppholder seg i Nepal. Denne planen gir veiledning og retningslinjer for ulike allmenngyldige scenarier som er spesielt relevante for Nepal – både i egne forberedelser og hva man bør gjøre om en nød- og beredskapssituasjon oppstår.

Planen finner du her

Det er et aktivt nordisk samarbeid om gjensidig bistand i denne type situasjoner. Det innebærer at nordiske ambassader kan gi bistand til norske borgere og at andre nordiske borgere kan få bistand fra den norske ambassaden i en krisesituasjon. men det er viktig å påpeke at den enkelte også har ansvar for seg selv og sin familie.

Telefonnummeret til Utenriksdepartementet i Oslo er +47 22 24 36 00. I en krisesituasjon vil UD opprette dedikerte telefonnumre som oppgis på internett, utenriksstasjonenes hjemmesider, i TV og radiosendinger.

Ambassadens ansvar og oppgaver
• skaffe oversikt over berørte nordmenn
• gi informasjon om situasjonen og utstede forholdsregler
• holde kontakt med relevante myndigheter
• utpeke samlingssted(er)
• ta imot og bistå nordmenn og nordiske borgere
• organisere evt. hjelpearbeid for nordmenn og nordiske borgere
• koordinere bistand fra norske myndigheter og organisasjoner
• samarbeide og koordinere med nordiske land og andre

Registrering
For å kunne hjelpe, må vi til enhver tid ha riktig navn, adresse, e-post adresser, telefonnummer (fast og mobil). Det er utarbeidet skjema for registrering av norske statsborgere med fast eller midlertidig bopel i Nepal.

For organisering av gjensidig bistand mellom nordmenn er det viktig at vi kjenner organisasjons- eller firmatilknytning og særlige kvalifikasjoner (medisinske, språklige, tekniske, sjelesorg). Og ikke minst: gi beskjed når du reiser fra Nepal, så du ikke ettersøkes uten grunn.
Listen over nordmenn bosatt i Nepal oppdateres fortløpende, og gjennomgås to ganger i året, normalt 15. september og 15. februar.

Nettsidene til ambassaden i Kathmandu være den viktigste kilden for informasjon om beredskap og forholdsregler i krise- og beredskapssituasjoner for nordmenn bosatt eller på reise i Nepal.

I tilfeller der en nød- eller beredskapssituasjon oppstår vil ambassaden legge ut informasjon på nettsiden om;
• hvor hendelsen har skjedd og dens omfang
• hvordan berørte norske borgere skal forholde seg
• hvor pårørende kan henvende seg for informasjon
• hva norske myndigheter gjør for å bistå berørte og pårørende
• annen kontaktinformasjon

Ansvar for egen beredskap
Skal en beredskapsplan fungere, er det viktig at firmaer, organisasjoner og den enkelte har et bevisst forhold til hva beredskap er. Norske firmaer og organisasjoner som befinner seg i Nepal må være villig til å ta ansvar for egne ansatte og deres familier så langt det er mulig. Ambassaden tilrettelegger for et nært samarbeid i beredskapsspørsmål gjennom utveksling av informasjon og møter.

Les mer om hva du selv kan og bør gjøre for å øke sikkerheten for deg og din familie i tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå her.


Bookmark and Share