Naturkatastrofer/ jordskjelv

Sist oppdatert: 12.05.2015 // Muligheten for at jordskjelv kan finne sted i Nepal er svært sannsynlig. I mai måned 2015 ble det registrert flere kraftige jordskjelv i landet. Her kan du lese ambassadens anbefalinger dersom det skulle oppstå et større jordskjelv i Nepal.

De fleste jordskjelv varer maksimalt ett minutt. Tiden vil føles kort og intens. Når det først har begynt, har man bare noen sekunder på seg til å handle. Normalt vil et sterkt skjelv bli etterfulgt av flere - kanskje like kraftige etterskjelv - i opptil flere dager.

Telefonnummeret til Utenriksdepartementets operative senter er +47 23 95 00 00.

 

Under et jordskjelv
Beskytt hodet
Hold deg unna ting som kan falle. Lukk opp nærmeste dør. Søk tilflukt under et solid bord, i en døråpning eller i en tom korridor. Hold deg unna vinduer som kan knuse.

Beskytt mot ild
Steng gass, slukk branntilløp.

 
Ikke løp ut
Du kan lett bli truffet av fallende gjenstander.

Søk til et åpent sted
Om du er ute: Se opp for fallende gjenstander (skilt, glass, ledninger). Unngå husvegger, murer og stolper. En åpen plass er det beste.

 
Stans bilen
Om du er i en bil, parker i veikanten og bli sittende. Unngå å parkere på eller under broer og viadukter.

Rett etterpå
Det er en normal reaksjon at man reagerer med vantro og ikke makter å ta katastrofens realiteter inn over seg i de første timene etter et stort jordskjelv. Men det er viktig å samle seg. Det kan komme kraftige etterskjelv. Fokuser på det du må gjøre med en gang.

Beskytt mot ild
Umiddelbart etter et jordskjelv er det uhyre viktig å slukke eventuelle
branntilløp snarest. Tenk fremover: sjekk gassovner, elektriske installasjoner, andre energikilder for mulig brannfare.
Om gassledningen er skadet: åpne vinduet, steng hovedgasskranen.
Om elektriske ledninger er skadet: steng hovedstrømbryteren.

Vær rolig og tålmodig og hjelp skadede
Hvis noen er skadet, gi førstehjelp. Søk medisinsk hjelp på evakueringssted.
Hvis du selv blir skadet og er ved bevissthet, er det viktig å ikke bruke krefter unødig. Prøv å tilkalle hjelp. Hvis du må uttrykke deg på engelsk, snakk langsomt og med enkle ord.

Tapp vann i badekar og bøtter
Vannet kan raskt bli stengt, men det er vann i rørsystemet en stund.

 

 

 

 


Unngå skadede bygninger
De kan rase sammen. Det kan komme etterskjelv.

La bilen stå
Blokkerte veier vanskeliggjør redningsarbeidet, og mange veier er stengt.
Gi beskjed om hvor du går
Om du må forlate huset, sett beskjed på døren om hvor du er og hvem som er med deg.
Vurder om du må forlate huset straks
Åpne ytterdøren og planlegg hvordan du enklest kan komme deg ut. Vent til det er rolig. Bruk trappen, aldri heis etter et jordskjelv.
Vurder om du skal prøve å finne manglende familiemedlemmer, eller vente på dem hjemme
Det er meget klokt å tenke igjennom ulike scenarier på forhånd.
Lytt på radio og TV og følg de instruksjonene som blir gitt
Forbered deg på at evakuering blir nødvendig.

Samlingssteder i Kathmandu og Lalitpur
Det finnes flere steder i Kathmandu og Lalitpur som er utnevnt som samlingssted for norske og nordiske borgere – se kart og anvisninger i felles nordisk beredskapsplan. Det er også utnevnt frivillige koordinatorer som vil assistere de nordiske ambassaden. Navn og kontaktinformasjon til disse er oppgitt i beredskapsplanen og de har som oppgave:
• Være ambassadenes og berørte nordiske borgeres kontaktpunkt
• Holde berørte informert om nordiske myndigheters tiltak
• Holde ambassadene informert om den aktuelle situasjonen og tilstanden til berørte nordiske borgere
• Være kontaktledd i forbindelse med evakuering

Se også informasjon om felles nordisk beredskapsplan.


Bookmark and Share