Den norske ambassaden i Kathmandu

På disse sidene vil nordmenn som oppholder seg i Nepal finne relevant informasjon om hva ambassaden kan bistå med.

Photo: Guri Dahl/Statsbygg.

Ambassaden anbefaler at alle nordmenn i Nepal registrerer seg. Dette gjelder både fastboende og besøkende. Les mer

Informasjon om forhold som kan føre til tap av norsk statsborgerskap for personer som er født norske. Les mer

Søknader om norske pass mottas på ambassaden i Kathmandu. Passøker MÅ møte personlig ved søknad om nytt pass. Merk: Nødpass er ikke gyldig ved innreise til Nepal fra februar 2016 Les mer

Photo: Guri Dahl/tinagent.com.

Utenlandske borgere som inngår ekteskap med nepalsk statsborger i Nepal må registrere ekteskapet hos lokale myndigheter. Les mer

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig. Les mer

På denne siden finner du en rekke nyttige telefonnummer i Nepal. Les mer