Photo: Guri Dahl/Statsbygg.Photo: Guri Dahl/Statsbygg

Registrering ved utenlandsopphold

Sist oppdatert: 04.01.2012 // Ambassaden anbefaler at alle nordmenn i Nepal registrerer seg. Dette gjelder både fastboende og besøkende.

 

Ambassaden anbefaler at alle nordmenn i Nepal registrerer seg ved å gå til følgende nettside: www.reiseregistrering.no. Dette gjelder både fastboende og besøkende. Dette er for at nordmenn i Nepal skal kunne motta informasjon fra ambassaden, herunder i forbindelse med en eventuell krisesituasjon.


Bookmark and Share