Bistand og tjenester for norsk næringsliv

Sist oppdatert: 12.04.2013 // Informasjon om hva den norske ambassaden i Kathmandu gjør for å fremme norske næringslivsinteresser i Nepal samt flere nyttige linker for bedrifter som vurderer oppstart i landet.

Bistand og tjenester for norsk næringsliv

Ambassaden i Kathmandu støtter norsk næringsliv i Nepal gjennom rådgiving om nepalske forhold, politiske prosesser og politikk. For norske produsenter, konsulenter og utstyrsleverandører innenfor vannkraft og energi kan ambassaden fungere som en tilrettelegger for kontakt og samarbeid med nepalske myndigheter og næringsliv.

Nyttige linker:

Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK)

Innovasjon Norge

Norwegian Renewable Energy Partners (INTPOW)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

NORAD

Norfund

Nærings- og handelsdepartementet

Virke

Veiledningskontoret

 

 


Bookmark and Share