Næringslivets samfunnsansvar

Sist oppdatert: 12.04.2013 // Informasjon om Corporate Social Responibility i Nepal og regjeringens politikk på norsk næringslivs samfunnsansvar.

 

«Norske selskaper som investerer kommersielt i utviklingsland forventes ikke å bedrive veldedighet. De engasjerer seg der fordi de forventer å tjene penger. Det er som det skal være. Men det er regjeringens klare forventning at de norske selskapene utviser samfunnsansvar også når de arbeider i fattige land, der standardene er lavere og håndhevelsen av lover og regler er mye svakere enn i Norge»

Heikki Eidsvold Holmås, utviklingsminister

 

I Nepal er det ingen lover som direkte regulerer Corporate Social Responibility (CSR) eller forplikter bedrifter til å utføre CSR prosjekter for sine ansatte eller lokalmiljø (”stakeholders”). Det finnes imidlertid flere lover som fokuserer på miljø, korrupsjon og forbrukeres rettigheter som dekker deler av konseptet. Hittil har det vært lite fokus fra media på næringslivets samfunnsansvar. CSR blir ansett som noe som angår store og ofte utenlandske selskaper.

De siste årene er det imidlertid flere og flere bedrifter som har benyttet CSR som et middel til å bedre forholdet til sine ansatte, arbeidstakerorganisasjoner og lokalsamfunn. National Business Initiative (NBI) har siden 2006 jobbet for å spre informasjon om og fremme CSR blant privat sektor og myndighetene.

Forståelse for lokal kultur og politisk og økonomisk kontekst er en utfordring ved CSR-tiltak i Nepal. Bedrifter som iverksetter CSR tiltak, må være klar over at aktuelle lokalsamfunn lett oppfatter tiltakene som noe bedriften uansett er pålagt å utføre. CSR tiltak kan også bidra til å øke lokale forventninger og krav. Ambassaden kan bistå norske aktører som vurderer CSR tiltak i Nepal, med en vurdering av tiltakenes merverdi og bærekraft i en lokal kontekst.

Det er flere selskaper i Nepal med norske eiere som er involvert i CSR aktiviteter: Himal Power Limited er ett av selskapene med norsk tilknytning som er involvert i slike aktiviteter.

For ytterligere informasjon vises det til regjeringens nettsider om norsk næringslivs samufunnsansvar.


Bookmark and Share