Landinformasjon

For UDs offisielle landsider om Nepal, besøk http://www.landsider.no/land/nepal/. På hjemmesidene til Norge-Nepalforeningen finner du også mye nyttig informasjon om Nepal: http://norge-nepal.no/

Valuta:    Nepalske rupees (NRS). 100 rupees tilsvarer 6,3 norske kroner (kurs jamfør juli 2014).  BNP:    19,3 milliarder USD  (tall fra Verdensbanken, 2013) BNP vekstrate:    4,5  (tall fra Verdensbanken, 2013/2014) BNP per innbygger:   730 USD (tall fra Verdensbanken, 2013) Inflasjon:   9,5 % (tall fra CIA, 2012 est Les mer

De politiske forholdene i Nepal er stabile, men landet er fortsatt i en sårbar situasjon etter Maoistkonflikten fra 1996 – 2006. Nepal har sett en positiv utvikling siden fredsavtalen i 2006, og en ny grunnlov er under utarbeidelse. Les mer

Nepal er et av regjeringens tolv fokusland innen norsk bistand. Norge prioriterer støtte til ren energi, utdanning og godt styresett i sin bistand til Nepal. I tillegg er kvinners rettigheter og likestilling samt menneskerettigheter og klima og miljø prioriterte områder. Les mer