Økonomi

18.06.2015 //

Valuta:   Nepalske rupees (NRS). 100 rupees tilsvarer 6,3 norske kroner (kurs jamfør juli 2014). 
BNP:   19,3 milliarder USD  (tall fra Verdensbanken, 2013)
BNP vekstrate:   4,5  (tall fra Verdensbanken, 2013/2014)
BNP per innbygger:  730 USD (tall fra Verdensbanken, 2013)
Inflasjon:  9,5 % (tall fra CIA, 2012 est.)
Arbeidsledighet:  46 % (CIA, 2008), men mange av disse er sysselsatt i uformell sektor.
Antatt levealder:  68 år (Verdensbanken, 2012)

Nepals totale handelstall:

Eksport: USD 1060 millioner (2013 est.)

Import: USD 6329 millioner (2013 est.)

Samhandel mellom Norge og Nepal i 2013 (tall fra SSB):

Import fra Nepal: ca NOK 10 millioner

Eksport til Nepal: ca NOK 4 millioner


Bookmark and Share