Fakta om Nepal

Nøkkelinformasjon om Nepal

Offisielt navn: Federal Democratic Republic of Nepal
Hovedstad

Kathmandu

Største byer: Pokhara, Nepalgunj, Birgunj, Biratnagar, Butwal
Flateinnhold: 147 181 km2 (litt mindre enn halvparten så stort som Norge)
 Språk: Offisielt språk er nepali som er i slekt med hindi, men Nepal har i tillegg 123 ulike språk.
Folketall:   30,99 millioner (2014 est.). Forventet levealder 68 år. Ca 25% av befolkningen lever under fattigdomsgrensen på en US dollar per dag.
Befolkningsvekst: Årlig befolkningsvekst 1,8 % (2014 est.)

 
Medlem av følgende internasjonale/regionale organisasjoner:
Nepal har vært medlem av FN siden 14. desember 1955, og er en viktig bidragsyter til FN’s fredsbevarende styrker. Nepal er med i G77 gruppen av minst utviklede land. Nepal var det første av de minst utviklede land til å bli medlem av WTO, 11. september 2003. 

Nepal var en av grunnleggerne av den sørasiatiske samarbeidsorganisasjonen SAARC i 1985, og organisasjonen har sekretariat i Kathmandu.

Nepal ble medlem av BIMST-EC (Bangladesh/India/Myanmar /Sri Lanka/Thailand - Economic Commission) i 2004 etter å ha hatt observatørstatus i flere år.


Bookmark and Share